2015-03-16

Bostadspolitik à la Venezuela

I Venezuela ämnar regeringen installera 20 000 fingeravtrycksläsare i landets mataffärer. Detta för att förhindra allmänheten att kringgå den ransonering som har följt på att landets experiment med planekonomi och prisstopp lett till brist på i stort sett allt, inklusive toalettpapper och potatis.

Att köer uppstår när marknaden genom statlig intervention sätts ur spel är välbelagt. Den svenska bostadsmarknaden är inget undantag från denna regel, trots alla socialdemokratiska lögner om motsatsen. För att få en bostad är man ofta tvungen att vänta i många år, nöja sig med andra- och tredjehandskontrakt eller låna upp de fantasibelopp som idag krävs för att köpa en bostad.

Den svenska bostadsmarknaden påminner därför redan i mångt och mycket om den venezolanska marknaden för dagligvaror. Fingeravtrycksläsarna har dock än så länge saknat motsvarighet på den svenska bostadsmarknaden, men av en nyligen publicerad delrapport från Boverket att döma kan detta inom kort bli verklighet.

Boverket föreslår nämligen någonting man kallar för "aktiv bostadsförmedling", vilket i klartext betyder en plikt för alla hyresvärdar att rapportera in samtliga lediga hyresrätter till en kommunal bostadskö. I denna bostadskö skall därefter nyanlända invandrare tillåtas gå före.

Jag har skrivit om saken tidigare men jag tycker ärendet förtjänar ett till inlägg, inte minst med tanke på hur tyst det varit kring denna bostadspolitiska bomb i samhällsdebatten. Om förslaget förverkligas kommer resultaten bli drastiska och samhällsdebatten kommer med allra största sannolikhet bli avsevärt mycket hätskare än vad den redan är. Att detta inte lett till åtskilliga reportage och ledartexter är väldigt märkligt. Antingen är journalisterna så dåliga på sitt jobb att de inte uppmärksammat vad som är på gång, eller så försöker man medvetet mörka saken.

Resultatet av den "aktiva bostadsförmedlingen" kommer nämligen bli att bostadsbristen förvärras drastiskt, att de redan alarmerande uppblåsta priserna på bostadsrätter kommer att rusa ytterligare, att unga får bo kvar ännu längre hos sina föräldrar och att småbarnsfamiljer kommer att få tränga ihop sig i alldeles för små lägenheter. Därtill är en fullt möjlig utveckling att hyrorna kommer påverkas uppåt till följd av till exempel ökat slitage.

Om Boverkets förslag förverkligas kommer detta, kort sagt, få negativa konsekvenser för allmänheten, och inga resonemang om strukturell rasism eller att man inte skall ställa grupper mot varandra kommer ändra på den saken. Att Sverige kombinerar en närmast planekonomisk bostadsmarknad med både en i en internationell jämförelse extrem invandringspolitik och västvärldens sämsta integrationsförmåga ser med andra ord ut att vara på väg att få högst kännbara negativa konsekvenser för allmänheten.

Om så blir fallet lär det intellektuella bedrägeriet med allra största sannolikhet inte bara fortsätta, utan därtill tillta i styrka. Det kommer att heta att bostadsbristen inte är de statliga regleringarnas fel utan marknadens. Det kommer att heta att de negativa konsekvenserna beror på alliansregeringens ekonomiska politik. Det kommer heta att högre bidrag, fler statliga regleringar och ett ännu större mått av kravlöshet snart kommer råda bot på de integrationsproblem som politikerna inte lyckats lösa på årtionden.

En intressant konsekvens av Boverkets förslag är emellertid att allmänheten inte längre kommer kunna gömma sig bakom floskler. När invandringen inte längre förblir en angelägenhet för de miljonprogramsområden som etniska svenskar för länge sedan lämnat, utan tvärtom blir en angelägenhet även för de attraktiva stadsdelarna, kommer många för första gången uppleva vad det i praktiken innebär att gilla olika.

Det är ingen särskilt djärv gissning att detta kommer innebära en rejäl överraskning för många slacktivister som trodde att ta ställning var någonting man gjorde genom att gilla en sida på Facebook
DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, DN7, DN8, NSk1, Dag1, SMP1, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, Sydsv1, Ex1, Ex2, Ex3, Ex4, Ex5, Ab1, Ab2

4 kommentarer:

 1. Bra jämförelse. Nu ser vi fram emot mångkulturen i storstädernas mera fashionabla stadsdelar. Vi gillar ju olika! Yeah!

  SvaraRadera
 2. "Mer fashionabla".. nja inte riktigt. Det finns inte många "mer fashionabla" områden med större mängder hyresrätter kvar i Sverige. En annan sida av saken är hyrorna, de är visserligen reglerade, men fortfarande högre i attraktiva lägen. Dessutom finns fortfarande möjlighet till andrahandsuthyrning av hyresrätter, något som jag gissar att privatvärdar i attraktiva områden kommer att bli avsevärt liberalare med om ändringarna genomförs.

  Bostadsrätter omfattas inte, och Boverket är mycket tydlig med att det bara gäller enskilda och företag som hyr ut i näringsverksamhet. Dit räknas inte privatpersoner. Andrahandsuthyrning av br på bostaddirekt mfl ställen där man kan fixa en fyra på Östermalm på en kvart (för 25000 i månaden) berörs alltså inte (ja det kommer förstås driva upp hyrorna men det är ngt annat). Så man ska nog inte hoppas för mycket. De som kommer drabbas värst är svensk lägre medelklass och folk i mindre städer, men dem bryr ju sig ändå bara SD om.

  SvaraRadera
 3. Alltså, det är ett systemfel i Sverige. Politikerna har abdikerat när det gäller migrationsfrågorna. Om man lämpar över migrationspolitiken på samma myndighet som ska administrera skiten så går det som det går. Migrationsverket ser gärna mer uppdrag till sig själva, det genererar mer jobb, fler anställda, mer pengar. Ingen säger stopp, de får så mycket som de begär, det är ett självspelande piano. Så länge Sverige har något att locka med så kommer migrationsströmmarna inte att avta. Och vad kan vara mer lockande än att få förtur i bostadskön. Sedan så sprider det sig i hela Mellanöstern vilka förmåner man får i Sverige och allt fler kommer efter. Mumma för Migrationsverket. Och ingen säger som sagt stopp.
  Sverige avviker från alla andra länder. Så skedde också i restitutionsfrågan av konst som plundrats under andra världskriget. Det första aktuella fallet, Blumengarten av Emil Nolde, som köptes in av Moderna museet, lämnades inte tillbaka som i andra länder till ättlingarna. Nej, kulturdepartementet lät Moderna museet sköta kontakterna själv vilket ledde till att det skämde ut sig för omvärlden.

  SvaraRadera
 4. Tyvärr berör förslaget (något annat är ju inte heller möjligt) enbart hyreslägenheter, så godhetsapostlar kommer fortfarande inte att märka så mycket.

  Om inte vi vanliga människor (ungdomar och andra utan egen bostad och/eller - pga bostadspriserna i de städer där jobben finns - utan, trångbodda småbarnsföräldrar, för sina barn och barnbarn upprörda pensionärer) startar kravaller och bränner bilar, vill säga.

  Det känns som att myndighetspersoner och politiker är mesr bekymrade över att "asylprocessen" stannar upp när de som tilldelars PUT inte flyttar ut från asylboendena.

  Men det är väl för fasen bara att avhysa dem! För "flyktingar" har väl rimligen ingen garanterad bostad när andra inte har det? Skulle man tycka detta är hårt kanske man kan låna ut ett gammalt militärtält och en plats att slå upp det på (långt in i skogen).

  SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.